آخرین محصولات ناب سازه پرواز صنعت

لاینینگ و روتور هواپیمای MD

ساخت انواع LINING هواپیماهای تجاری و نظامی

ترمز دیسکی هواپیما مدل Y-12