این شرکت آمادگی طراحی و ساخت انواع دستگاههای بالانس را با درخواست مشتری دارد