صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما صنعتی است که کار آن بازرسی، بررسی و اصلاح، اورهال و تعمیر هواپیما یا بخشی از آن است. این صنعت به‌منظور اطمینان از عملکرد ایمن و درست هواپیما و تعمیرات آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما بسیار قاعده‌مند‌است و دقت در آن دارای اهمیت بسیاری است. کوچک‌ترین اشتباه در این صنعت می‌تواند به سقوط هواپیما و درنتیجه مرگ انسان‌ها منجر شود. بنابراین مجموعه‌ای از قوانین در این رابطه وجود دارد که باید از آن پیروی نمود.

سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) مجموعه استانداردهای جهانی را وضع می‌کند و این قوانین و مقررات توسط سازمان‌های ملی یا منطقه‌ای در سرتاسر جهان به کار گرفته می‌شود.

برخی از سازمان‌های محلی دارای صلاحیت پرواز به نقل از ویکی‌پدیا عبارت‌اند از:

  1. آژانس امنیت هوانوردی ملی برزیل (ANAC)
  2. اداره هواپیمایی کشوری چین (CAAC)
  3. سازمان نظارت و ارزیابی شرکت‌ها و خطوط هواپیمایی کشوری بریتانیا (CAA)
  4. سازمان ایمنی هواپیمایی کشوری استرالیا (CASA)
  5. اداره کل هواپیمایی کشوری هند (DGCA)
  6. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA)
  7. اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA)
  8. ترانسپورت کانادا (TC)

همچنین صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما دارای ارزش مالی فراوانی است. طبق آخرین آمارها هوانوردی غیرنظامی 60 درصد و هوانوردی نظامی 40 درصد از این گردش مالی بهره می‌برد.